KALENDER

Den nye bestyrelse indkalder til generalforsamling søndag den 17. marts 2024 kl 14.00 – 17.

 

Ordinær generalforsamling

 

Tid: Søndag den 17. marts 2024 kl. 14:00 – 17:00

Sted: Østerbro Huset Århusgade 103, 2100  København Ø

Der er brug for aktivitet og fremmøde i foreningen. Er du vores nye bestyrelsesmedlem? Det håber vi! – Ethvert medlem kan stille op til bestyrelsen på selve dagen.

Dagsorden i følge vedtægterne.

1. Velkomst
2. Valg af dirigent og referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskabet
5. Beretning fra det internationale arbejde i AERM.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt

Vel mødt – dit fremmøde er en væsentlig støtte for sagen

Leve republikken

De bedste Hilsner

Mads Rundstrøm (bestyrelsesformand), Dan Betak, Svend Erik Skov , Bendt Heinemeier
Bestyrelsesmedlemmer for Republik NU