KALENDER

Vi indkalder til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 28 oktober 2023 kl 14.00 – 15.30. På Zoom. Ved vores generalforsamling 14.5.2023 fik vi ikke valgt en bestyrelse, hvorfor vi indkalder til en ekstraordinær generalforsamling. Vi håber, at du kan deltage og eventuelt har lyst til at komme med i bestyrelsen.

 

Ekstraordinær generalforsamling

 

Tid: Lørdag den 28. oktober kl. 14:00 – 15:30

Sted: Zoom

Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/83783579002
Meeting ID: 837 8357 9002

Til den kommende ekstraordinær generalforsamling vil vi gøre det muligt at deltage online.

Der er brug for mere aktivitet og fremmøde i foreningen. Er du vores nye bestyrelsesmedlem? Det håber vi! – Ethvert medlem kan stille op til bestyrelsen på selve dagen.

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling:

1. Velkomst
2. Valg af dirigent og referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskabet
5. Beretning fra det internationale arbejde i AERM.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt

Vel mødt – dit fremmøde er en væsenlig støtte for sagen

Leve republikken

De bedste Hilsner

Svend-Erik Skov, Ulrik Simoni og Ulf Nilsson
Bestyrelsesmedlemmer for Republik NU