Sværdet og skjoldet

Man oplever hyppigt, at republikanere argumenterer defensivt nærmest undskyldende, mens royalister er nærmest bombastiske i deres angreb på fornuftens stilfærdige stemme. Men det er jo royalisten, som bør forsvare sin manglende opbakning til at forbedre demokratiet. Derfor opfordrer vi jer til at argumentere med “sværdet” og ikke “skjoldet”. Altså angrib og vend bevisbyrden om. Det er nemlig ikke dig, der skal bevise at en republik er mere demokratisk end end et monarki. Det er royalisten der skal forsvare, noget der strider mod principper, som vedkommende i andre sammenhænge vil hylde.

Stabilitet og kontinuitet

Velfungerende institutioner og kultur sikrer stabilitet og kontinuitet, monarkiet er enten ligegyldigt eller direkte skadeligt i den sammenhæng. Dette argument for at beholde kongehuset er måske det eneste, som tilsyneladende har noget for sig; det er nemlig farligt at rive større samfundsinstitutioner ned blot for at vaske tavlen ren, og de demokratiske samfund er karakteriseret ved velfungerende institutioner. Men disse institutioner fungerer ved deres principper og ikke ved enkeltpersoner. Svagheden ved monarkiet er blandt andet dets afhængighed af hvilken person, der tilfældigvis bliver konge. Selvfølgelig præger personer også i nogen grad vores andre institutioner, men disse personer er enten valgte eller meriterede og de erstattes løbende efter endt valgperiode, eller når karrieren slutter. Stabiliteten i Danmark og de andre nordeuropæiske kongedømmer skyldes befolkningen og kulturen i disse lande og ikke monarkierne, at tilskrive monarkierne æren er at bytte om på A og B. Derimod forklarer stabiliteten, at man endnu ikke har gjort op med kongedømmet, men nu er tiden inde til at gøre det på en rolig og velordnet måde. For monarkiet skal selvfølgelig afvikles på en velordnet rolig måde og erstattes af noget velgennemtænkt.

Dronningen er bare en kransekagefigur

Nej, Dronningen har masser af skjult magt. Royalister fremfører ofte, at dronningen kun er en kransekagefigur, som ikke har nogen virkelig magt. Selvom om monarken rigtigt nok ikke har formel magt, er det noget sludder. Hoffet uddeler ordner og inviterer til selskaber. En bestemt type mennesker vil gøre alt for blive dekoreret og for at blive inviteret til selskaberne. Hvis monarken ikke selv forstår at udnytte det enorme potentiale for ikke transparent og illegitim magtudøvelse heri, kan man sagtens forestille sig en hofsnog i hendes nærhed, der vil og kan udnytte situationen. Endelig sidder dronningen i statsrådet, som nok er en formalitet, men som giver hende mulighed for at netværke alt for let med de mest indflydelsesrige politikere.

Monarkiet er en del af vores historie

Vores historie er fortryllende og fascinerende, den bliver hos os, mens samfundet heldigvis udvikler sig. Erklær dig enig med modparten i at historien er vigtig at kende, og nævn gerne den historiske kendsgerning, at en dansk konge (Christian X) for mindre 100 år siden satte demokratiet ud af kraft, så jo man kan lære noget af historien. Udover at være lærerig, er historien – ikke mindst den om kongerne – fascinerende og underholdende, men det kan ikke blive et argument for at beholde en institution, som langsomt bør afvikles. Vi har i Danmark afviklet mange ting som hører til vores historie

  • Grusomme straffe såsom lemlæstelse og pinefulde henrettelser
  • Adeliges særlige privilegier og stavnsbåndet
  • Retten til fysisk at revse sine ansatte (tyende), sin kone og sine børn (det sidste først afskaffet i 1997)
  • Den værste ulighed mellem mænd og kvinder

Disse ting skal formodentlig ikke genindføres, fordi de er en del af vores historie.

Kongehuset er vigtigt for Danmarks eksport

En demokratisk stat skal ledes ikke som en eksportvirksomhed. Det er en slags prostitution at vælge statsoverhoved ud fra vedkommendes evne til at promovere eksporten. Statsformen skal afspejle folkesuveræniteten og intet andet. Dertil kommer at det aldrig er påvist, at eksporten skulle være særlig afhængig af kongelig involvering. Der findes i verden masser af velhavende republikker med en solid eksport. Endelig skulle vores produkter helst sælges på grund af deres kvalitet.

Kongehuset støtter turismen

En demokratisk stat skal ikke ledes som en turistvirksomhed. Dette er i lighed med eksportargumentet et prostitutionsargument og statsformen skal stadigvæk udelukkende afspejle folkesuveræniteten og ikke vælges eller beholdes for at promovere turismen. Mange turister ved ikke engang, at Danmark er et monarki og kongehuset er ikke på listen over de ting der trækker turister til som f.eks. Tivoli, Christiania og Legoland. Bygninger og anlæg, der historisk er forbundet med kongedømmet, kan nemt fremvises for turister i republikken Danmark.

Kongehuset er det der forener os

Nej, det er noget langt bedre der forener os. Republik nu ville ikke findes, hvis kongehuset forenede alle danskere. Det fælleskab, som vi også insisterer på at være en del af, består af demokratiske institutioner, en kultur med forholdsvis lige muligheder, oplysningstraditioner og fredelige konfliktløsningsmodeller.