Et helt særligt dokument

Den 4. juli 1776 skete der noget enestående. En række modige mennesker mødtes og underskrev et dokument, som for første gang i verdenshistorien skulle oprette en nation baseret på universelle principper og fornuft i stedet for myter og særligt fortjenstfulde familier. Modige var underskriverne, for en underskrift på dokumentet, Den Amerikanske Uafhængighedserklæring var et klart forræderi mod den britiske krone. Det betød, at hvis den nu uundgåelige krig blev tabt, ville enhver, der havde underskrevet erkæringen med sikkerhed blive hængt.

Lighedsprincipper

Oplysningstidens lighedstanke er indfældet i erklæringen “We hold these Truths to be self-evident, that all Men are created equal”. Det USA, der blev stiftet, levede sandt for dyden ikke op til denne lighedstanke. Slaveriet var især en skamplet. MEN noget var sat i bevægelse, og i løbet af de knap 250 år der er gået siden, er det langsomt blevet bedre, selvom der bestemt stadig er udfordringer i dag. Lighedstanken bredte sig – USA var en del af inspirationen – også til samfund, der var bygget op omkring en massiv ulighed med enorme medfødte privilegier til de få – nemlig adelen. Sådan et samfund var Danmark sidst i 1700tallet.

Angrebet på en republik

Den 6. januar kunne man opleve et meget skræmmende angreb på kongressen i USA. Præsident Donald Trump opildnede i en tale en stor gruppe af sine tilhængere til at vandre mod kongressen. Han hævder naturligvis, at han ikke var skyld i, at de også trængte ind og var på nippet til at dræbe nogle parlamentarikere. Man kan undre sig over, at der ikke blev skudt på de indtrængende. Man hører jo ofte, om en overdreven brug af skydevåben  i amerikansk politiarbejde. Det er normalt mildt sagt uhensigtsmæssigt, men lige præcis i dette tilfælde, ville det nok have været legitimt at forhindre indtrængen ved at åbne ild. Der er lang række uklarheder, og man kan håbe at det retlige efterspil vil opklare det meste. Ligesom man kan håbe, at der i forsoningens navn ikke afsiges domme, som er upassende milde. Det ville opmuntre den latente facisme og i sidste ende modvirke forsoning.

Et belastet ord

I republik NU kan vi kalde os republikanere, fordi vi arbejder for at omdanne Danmark til en republik. Til gengæld er vi ikke glade for at blive forvekslet med det amerikanske parti “Republikanerne”. Forvekslingen sker selvfølgelig, fordi USA fylder meget i mediebilledet. Men Republik NU er en tværpolitisk forening, som har medlemmer fra begge sider af det politiske spektrum. Man kan også sagtens være medlem hos os, hvis man sympatiserer med konservativ politik i USA. Desværre er der tilsyneladende sympati for de indtrængende et stykke ind i det Republikanke parti i USA. Personer, som måtte mene at bevæbnet indtrængen i et lovligt valgt parlament er acceptabelt, kan ikke være medlemmer af Republik NU.

Hvilken Republik

Som nævnt fylder USA meget i vores mediebillede, det betyder udover det belastede ord, republikaner, at mange udelukkende forbinder præsident og republik med USA. Det er vi kede af, selvom vi naturligvis er inspirerede af de samme oplyste lighedsidealer, som USA er grundlagt på. Men modellen for den republik, vi vil oprette, er ikke USA. Vi kigger på Island, Finland, Irland og Tyskland.